Onze services

De emballagebeheer diensten van RTI Services hebben betrekking op alle aspecten van het emballagebeheer.

Onze diensten kunnen per onderdeel of als combinatie van onderdelen worden geleverd. Hieronder vindt u meer informatie over de afzonderlijke diensten:

Beheer

Door middel van registratie weet u waar uw RTI’s zich in de supply chain bevinden. Uw productieplanning geeft aan wanneer u RTI’s nodig heeft. Het bereiken van de juiste RTI stromen is cruciaal. Zonder dat u RTI’s kwijtraakt. En met een zo hoog mogelijke omloopsnelheid. Daarmee bereikt u beschikbaarheid tegen de laagste kosten. Ook in geval van pieken of overschakelen naar een ander RTI type.

Wat kan RTI Services voor u doen?
RTI Services kan uw RTI management ondersteunen of indien gewenst kunt u dit geheel uitbesteden aan ons. RTI Services heeft in de praktijk bewezen dat volledige outsourcing in bepaalde situaties flinke kostenbesparingen kan opleveren gebaseerd op schaalvoordelen, inzet van technologie en jarenlange praktijkervaring. Daarbij combineren we zo veel mogelijk goederenstromen van verschillende verladers. Met behulp van ons eigen IT-systeem coördineren wij niet alleen de fysieke goederenstroom maar ook de informatie- en financiële stroom.

Kopen of Huren

Investeringen in RTI’s kunnen omvangrijk zijn. Het is daarom goed om te analyseren op welke wijze de beschikbaarheid voor uw bedrijf het efficiëntst kan worden georganiseerd. Zelf investeren kan voordelig zijn, maar legt beslag op kapitaal en maakt uw bedrijf minder flexibel.

Wat kan RTI Services voor u doen?
Wij bieden u een aantal diensten aan op het gebied van beschikbaarheid van RTI’s. Allereerst het analyseren van de RTI behoefte en wijze waarop deze zo efficient mogelijk ingevuld kan worden. Hierin zijn de afwegingen opgenomen die van belang zijn bij uw keuze voor kopen of huren. Als u vervolgens besluit (gedeeltelijk) te huren of eventueel over te gaan tot een (gedeeltelijke) sale en lease back van uw RTI’s dan kunnen wij u van dienst zijn bij het vinden van de voordeligste leverancier hiervoor.

Transport

Transport vormt een belangrijk onderdeel van de kosten van RTI’s. Met name de wijze van retour halen van lege RTI’s speelt hierbij een belangrijke rol. Bepalend is of u met eigen transport rijdt of transport inhuurt en of u retourritten rijdt of uw ritten als enkele ritten inplant. Daarnaast is de keuzemogelijkheid in ophaallocatie en het moment van ophalen van belang.

Wat kan RTI Services voor u doen?
RTI Services kan u ondersteunen bij het analyseren van uw RTI stromen om de besparingsmogelijkheden in beeld te brengen. Daarbij bepalen we de huidige kosten van het (retour)transport en werken we mogelijkheden voor kostenbesparing uit op gebied van routeoptimalisatie, uitbesteden van transport of zelf rijden, one way trip of rondritten. Doordat wij onafhankelijk zijn van transporteurs kunnen wij altijd kiezen voor de oplossing met de laagste kosten. RTI Services kan op basis van uw wensen een op maat transport oplossing bieden met Just-In-Time (JIT) aanlevering.

Reiniging

Bij aanlevering van producten naar onder andere supermarkten gelden eisen ten aanzien van schoon zijn van uw RTI’s. Dit maakt reiniging op de juiste wijze van RTI’s noodzakelijk. In bepaalde situaties moet voldaan worden aan HACCP normen. U kunt kiezen voor zelf reinigen of uitbesteden aan een wasserij. De kosten van het reinigen zijn een substantieel deel van de totale kosten van RTI’s. Vandaar dat een goede analyse van de mogelijkheden belangrijk is.

Wat kan RTI Services voor u doen?
RTI Services kan u ondersteunen bij het maken van de keuze tussen zelf reinigen of uitbesteden. Bij de keuze voor uitbesteden zullen wij analyseren hoe dit het best gedaan kan worden. Naast de kosten van het reinigen zelf zijn ook de transportafstand en de kosten van oplsag van belang om te bepalen waar het voordeligst gewassen kan worden. RTI Services is onafhankelijk van wasserijen en kan daarom kosten besparen door RTI’s naar de dichtstbijzijnde wasserij te brengen. De kwaliteit van het wassen staat bij ons hoog in het vaandel. RTI Services kan reiniging op basis HACCP normen voor u verzorgen. 

Opslag

Niet altijd zijn de RTI’s die u in beheer heeft direct nodig in het productieproces. Daarom is opslag van RTI’s soms noodzakelijk. De kosten voor de opslag kunnen variëren. Het hangt af van de aantallen, die u tijdelijk over heeft en of u opslagmogelijkheden op eigen terrein heeft of u gebruik maakt van bij derden ingehuurde opslagruimte. Naast opslag van RTI’s kan ook reparatie een belangrijke kostenpost zijn. RTI’s kennen in het algemeen een lange levensduur. Toch kan het voorkomen dat een RTI tussentijds reparatie nodig heeft of vervangen moet worden. Defecte RTI’s worden dan bij de depots gerepareerd. Sommige poolsystemen werken met een poolsysteembijdrage om zo de kosten te kunnen dragen.

Wat kan RTI Services voor u doen?
Het kan van belang zijn om nader te kijken naar de aantallen in opslag en in welke periodes dit voorkomt. RTI Services kan u ondersteunen bij het maken van deze analyse en vervolgens voor u onderzoeken op welke wijze besparingsmogelijkheden kunnen worden benut. Als u externe opslag nodig heeft, biedt RTI Services u een efficiënte oplossing aan. Wij bieden u een grote keuze uit depots, zodat uw transport zo efficient mogelijk gepland kan worden. RTI Services kan u ook van dienst zijn bij reparaties van RTI’s. In het geval van defecte RTI’s kunnen deze bij onze depots worden ingeleverd en omgewisseld.

Registratie

Uw RTI’s bevinden zich in alle schakels van uw supply-chain. Van belang is om te weten waar ze zijn, zodat u kunt inschatten wanneer u ze opnieuw kunt gebruiken. Daarnaast biedt een goede registratie een instrument om kwijtraken te voorkomen en om op een correcte wijze statiegeld te verrekenen. Het afstemmen van RTI saldo tegoeden wordt met een goede registratie vereenvoudigd. In bepaalde situaties is het mogelijk om door middel van RFID tags te komen tot het volgen van uw RTI’s.

Wat kan RTI Services voor u doen?
Op basis van onze jarenlange ervaring met registreren van RTI bewegingen en afstemmen van saldi, kunnen wij u ondersteunen bij het verbeteren van uw administratieve processen. U kunt er ook voor kiezen om dit via uw eigen administratieve systeem te laten verlopen of alle RTI bewegingen te laten vastleggen in RTI Net. Hiermee heeft u altijd een compleet overzicht waar uw RTI’s zijn en ontvangt u gevalideerde saldo overzichten zodat u geen zorg heeft over uw RTI’s.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Daarin geven wij u graag een toelichting op de mogelijkheden.